Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych są przepisy art.6 ust.1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda

Uprzejmie informujemy:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Leśna Oaza Aleksandra Szyszka z siedzibą w 83-341 Gowidlino-Borek Leśna Oaza 1
  • Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych usług, promocji naszych usług, celem wypełnienia obowiązku prawnego: przepisy prawa podatkowego i bankowego a także umożliwienia nam kontaktu z Państwem
  • Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Leśnej Oazie
  • Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:- zewnętrzne biuro rachunkowe, -dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich, -podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisu prawa
  • W każdej chwili macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować: odmową realizacji usługi hotelarskich – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej; odmową rezerwacji domu
  • Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Leśna Oaza Aleksandra Szyszka 83-341 Gowidlino-Borek Leśna Oaza 1 lub drogą mailową pod adresem: aleksandra@lesnaoaza.pl

Leśna Oaza

  Telefony:
+48 600 140 840

  Mail:
rezerwacje@lesnaoaza.pl

FAQ

Regulamin obiektu

Facebook
Facebook