Witamy Państwa serdecznie w Leśnej Oazie

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

REGULAMIN

 1. Gość zobowiązuje się do terminowego odbioru domku i uiszczenia opłaty gotówką/kartą w całości plus usługa podgrzania wody w basenie, plus media zgodnie z odczytem liczników, minus wpłacony zadatek za wynajem

 2. Udostępnienie domu następuje po uregulowaniu pełnej opłaty za pobyt wraz z kaucją gwarancyjną 1000 zł

 3. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi po zdaniu domku letniskowego, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wynajmu. Jeśli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Gość zobowiązany jest do jej pokrycia w całości, w dniu zdania domku.

 4. Usługa podgrzania wody w basenie powyżej 22 st jest wykonywana na zlecenie oraz koszt Gościa (30zł/1st).

 5. ZAMELDOWANIE: od 16.00 WYMELDOWANIE: do 10.00

 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

  1. Będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających

  2. Które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny

 7. Przestrzeganie przepisów ppoż, dbanie o porządek, sprzątanie podczas wynajmu należy w całości do Gości

 8. Rezygnacja z wynajmu lub jego skrócenie (bez względu na przyczynę), nieodebranie domku przez Gościa w określonym terminie (najpóźniej do godz 24 pierwszego dnia wynajmu), uważane jest za odstąpienie od umowy. Wpłacony zadatek w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, a powstałe dodatkowe koszty zobowiązany jest uregulować Gość.

 9. Przerwanie/skrócenie pobytu przez Gości nie obciąża finansowo Wynajmującego

 10. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do pilnowania swoich pociech na terenie całej L.O. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na placu zabaw i przy oczkach wodnych.

 11. Prosimy o nie wrzucanie kamieni, śmieci oraz złowionych w jeziorze ryb, do oczek wodnych

 12. Gość nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż przypisana do danego domu może przebywać w domku i na terenie Leśnej Oazy wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

 13. Osoby odwiedzające (nie wynajmujące domu) mogą przebywać na terenie Leśnej Oazy w godz 8:00 – 22:00 (za zgodą właścicieli)

 14. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach i wyprowadzanie ich poza teren Leśnej Oazy. Poruszanie się zwierząt na terenie Leśnej Oazy dozwolone jest wyłącznie na smyczy

 15. Z basenu i sauny korzystacie Państwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  Dzieci wymagają bezwzględnego nadzoru osoby dorosłej.
  Ze względów bezpieczeństwa zabrania się biegania i skakania z obrzeży basenowych do basenu jak również spożywania alkoholu i przebywania w pomieszczeniu basenowym i saunie w stanie nietrzeźwym.

 16. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie nieszczęśliwych wypadków i szkód.

 17. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu pod rygorem zajęcia wpłaconej kaucji. Prosimy o korzystanie z zadaszonego tarasu

 18. Cisza nocna obowiązuje od godz.22:00 do godz.8 rano podczas której Państwo i pozostali goście mają możliwość wypoczynku. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju także poza ciszą nocną np. odtwarzanie głośnej muzyki  lub takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Leśnej Oazy, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

 19. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Leśna Oaza może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 20. Pracownik Leśnej Oazy upoważniony jest do wejścia do domku w celu usunięcia zaistniałej usterki (także gdy nikogo nie ma w domu) oraz w celu sprawdzenia basenu i parametrów wody.

 21. Ręczniki i pościel nie mogą być używane poza domem. Zabronione jest rozkładanie pościeli, koców i ręczników na trawie oraz wynoszenie leżaków poza teren Leśnej Oazy.

 22. Ze względów higienicznych i zabezpieczenie przed nieprzyjemnym zapachem, prosimy używać worki plastikowe do wiaderek kuchennych.

 23. W czasie korzystania z kominka można używać drewno tylko do tego przeznaczone w przeciwnym razie może dojść do zatkania kominka ,wybuchu lub zaczadzenia.                                              Nie zapomnieć o otwarciu szybra! W razie problemów służymy pomocą

 24. Dom należy zostawić w stanie uporządkowanym w celu umożliwienia szybkiej i sprawnej kontroli: umyte naczynia i piekarnik, śmieci wyniesione do ogólnego śmietnika przy parkingu

 25. Zabronione jest jeżdżenie po trawnikach a parkowanie dozwolone tylko na parkingu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Liczba miejsc parkingowych na terenie Leśnej Oazy jest ograniczona (max dwa na domek).

 26. Oaza nie odpowiada za przedmioty wartościowe, pozostawione w domku lub na terenie Leśnej Oazy.

 27. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad

 28. Osoby nie przestrzegające regulaminu, zakłócające spokój a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Leśnej Oazy mogą być obciążone finansowo a ich pobyt skrócony bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań

 29. W przypadku zgubienia klucza Gość obciążony zostanie opłatą w wysokości 50zł

 30. W dniu przyjazdu Najemca, w celu potwierdzenia tożsamości ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią

  (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Leśnej Oazy

Facebook
Facebook